Won`t & Want [VIDEO]

Najczęściej problemy z poprawnym zrozumieniem won’t i want w zdaniu pojawiają się przez… niewłaściwą wymowę. Znaczenie i zastosowanie Won`t = will not czyli: nie będzie Określenie to, stosujemy w czasie Future Simple tworząc przeczenie. Używamy wtedy operatora will w połączeniu z not. Forma skrócona will not to właśnie won`t 😉 Przeanalizuj przykłady i zapamiętaj najważniejszą…