Cambridge English Qualifications to jedne z najbardziej powszechnie znanych międzynarodowych egzaminów. Certyfikaty otwierają wiele możliwości nauki i pracy na całym świecie. Uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Najbardziej popularne egzaminy to: First Certificate in English (B2 First), oraz Certificate in Advanced English (C1 Advanced). Natomiast Certificate of Proficiency in English (C2 Proficiency) to egzamin na najwyższym poziomie. Jest dowodem na to, że znasz biegle język angielski i możesz posługiwać się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym.

Przygotuj się do egzaminów Cambridge English Qualifications z naszymi Native Speakers!

Nasza oferta w ramach Cambridge English Qualifications

Wstępna analiza potrzeb językowych oraz ustalenie zakresu zagadnień szczególnie wymagających pracy

100% pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi z lektorami posługującymi się wyłącznie ich ojczystym językiem angielskim

Monitorowanie indywidualnych postępów

Komfort nauki w małych kameralnych grupach

Egzamin próbny wraz z analizą wyników