Matura jest szczególnie ważnym, decydującym o przyszłości egzaminem dla młodego człowieka. Uzyskanie bardzo dobrego wyniku otwiera wiele możliwości i ma wpływ na dalszy jego rozwój. Obecnie egzamin maturalny zastępuje egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, dlatego warto dołożyć wszelkich starań i przygotować się do niego na 100%.

Korzyści płynące z uczestnictwa w kursie maturalnym w Szkole Speed

1. Gruntowne powtórzenie materiału wymaganego na egzaminie, w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2. Uporządkowanie wiedzy i uzupełnienie braków

3. Oswojenie się z formatem arkuszu egzaminu maturalnego oraz praca nad technikami egzaminacyjnymi, w celu uniknięcia pułapek językowych

Nasza oferta w ramach kursu maturalnego

Dokładna, wstępna ocena umiejętności językowych

Konsultacje z lektorem prowadzącym dla rodzica i kursanta, bieżąca ocena postępów w nauce

Kameralne grupy, dające możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika zajęć

Próbna matura wraz z analizą wyników i zaleceniami do dalszej nauki

Wyjątkowa atmosfera w towarzystwie doświadczonej kadry lektorskiej