Dla ósmoklasisty egzamin z języka angielskiego jest pierwszym zderzeniem z tak wymagającą formą sprawdzenia wiedzy. Obecnie skala trudności Egzaminu Ósmoklasisty jest znacznie wyższa w porównaniu z egzaminem, jaki zdawali gimnazjaliści na poziomie rozszerzonym. Szczególnie ważne dla ucznia jest przygotowanie do kursu w dwóch aspektach, umiejętności językowych oraz umiejętności poradzenia sobie ze stresem.

Dlaczego warto przygotowywać się do Egzaminu Ósmoklasisty ze Szkołą Speed?

1.Zajęcia prowadzone wyłącznie przez lektorów anglojęzycznych pozwalają opanować umiejętność rozumienia ze słuchu i swobodnego komunikowania się w języku angielskim

2.Uczeń rozwija swoje umiejętności pisania oraz rozumienia tekstów pisanych

3.Kompleksowo powtarza zakres gramatyki wymagany na egzaminie, zarówno w formie teorii, jak i ćwiczeń

4.Oswaja się z formatem arkuszu egzaminu ósmoklasisty oraz rozwiązuje wzorcowe testy egzaminacyjne

Nasza oferta w ramach Egzaminu Ósmoklasisty

Wstępna ocena umiejętności językowych oraz ustalenie zakresu zagadnień szczególnie wymagających pracy

Monitorowanie indywidualnych postępów, konsultacje z lektorem prowadzącym dla rodzica i ucznia

Kameralne grupy

Wyjątkowa atmosfera w towarzystwie doświadczonej kadry lektorskiej

Próbny Egzamin Ósmoklasisty wraz z analizą wyników i zaleceniami do dalszej nauki