Najczęściej popełniane przez nas błędy w języku angielskim…

Praktyka czyni mistrza – to stare powiedzonko sprawdza się doskonale w przypadku nauki języka angielskiego. Codzienne używanie obcego języka, stykanie się z nim podczas czytania czy oglądania telewizji – wszystko to wpływa na nasze umiejętności mówienia, łatwość w tworzeniu zdań, przyswajanie nowych słów.

Błędy są potrzebne – przekonują o tym pedagodzy i psychologowie. Sami doskonale wiemy, że są one najlepszą drogą do nauki. Sprawdza się to w języku angielskim – konieczna jest jednak świadomość, że błędy te są popełniane. To już połowa sukcesu!
Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których błędy popełniamy nagminnie!

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
We  have a little friends / Poprawnie: We have a few friends
How many salt do we have? / Poprawnie: How much salt do we have?

Few, a few stosowane są w połączeniu z rzeczownikami policzalnymi. W przypadku słówka little mamy do czynienia wyłącznie z rzeczownikami niepoliczalnymi.
Rzeczowniki takie jak salt, sugar, flour  są niepoliczalne. W tym konkretnym przypadku powinniśmy zastosować zwrot how much. W przypadku how many stosujemy tego zwrotu w pytaniach o osoby lub konkretne przedmioty.

Przedimki a i an
Her husband is lawyer / Poprawnie: Her husband is a lawyer

Zasad związanych z przedimkami a i an jest spora ilość – podobnie z ich wyjątkami. W skrócie możemy jednak przyjąć, że kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy użyjemy właśnie a/an. Pamiętajmy jednak, że nie stosujemy tych przedimków w przypadku liczby mnogiej czy rzeczowników niepoliczalnych!

For i since – czyli od kiedy?
We have lived here for 1990 / Poprawnie: We have lived here since 1990
Polacy bardzo często popełniają błąd myląc since i for. W przypadku for (czyli od) określamy, jak długo coś trwa. Słówko since dokładnie określa wydarzenie w czasie.

In June, at six o’clock!

I will be waiting in six o’clock / Poprawnie: I will be waiting at six o’clock

Przyimek czasu również sprawia nam często problem. Na szczęście – poza kilkoma wyjątkami – tu zasady są proste. At stosujemy w przypadku godzin lub kilku dni wziętych razem. In stosowane jest w przypadku miesięcy, lat, pór roku, pory dnia.