18 najpiękniejszych angielskich słów

Poruszaliśmy już różne tematy związane z angielskim słownictwem, ale jeszcze nigdy nie zaprezentowaliśmy listy najpiękniejszych słów! 🙂 Słowa, które znajdziesz poniżej są nie tylko w naszej opinii najpiękniejsze, ale uznaje się je za takie również oficjalnie.

Lista najpiękniejszych słów angielskich:

 1. lupus – to słowo określa termin medyczny oznaczający „toczeń” (jest to choroba autoimmunologiczna). Czytamy [’lu:pəs]. Ciekawostka dnia: angielskie nazwy jednostek chorobowych są zwykle bardzo ładne w wymowie 😉
 2. infallible – oznacza „niezawodny” i „nieomylny”, a czytamy [ɪn’fæləb(ə)l].
 3. ethereal – tej formalny przymiotnik przetłumaczyć możemy jako „nieziemski”, „ulotny” czy „eteryczny” i przeczytamy [ɪ’θɪərɪəl].
 4. illicit – oznaczać może „zakazany” i „nielegalny”, a czytamy go [ɪ’lɪsɪt].
 5. hallow – „święty” i przeczytamy [’hæləʊ]. Co ciekawe, w języku angielskim nowożytnym prawie nie występuje jako samodzielny rzeczownik i spotkać go można niemal tylko jako część wyrazów Halloween oraz Allhallowtide lub w tekstach o silnych literackich ciągotach.
 6. plethora – rzeczownik o greckich korzeniach należący do formalnego rejestru oznaczający „obfitość” lub „nadmiar”, który czytamy [’pleθərə].
 7. scintillating – oznacza „skrzący się”, a z drugiej „błyskotliwy”. Żeby było śmieszniej, ani Longman Dictionary of Contemporary English, ani Macmillan Dictionary nie podają, by to słowo miało oznaczać „skrzący się”, niemniej jest to bardzo popularne jego zastosowanie (szczególnie w odniesieniu do biżuterii). Ten wyraz przeczytamy [’sɪntɪ,leɪtɪŋ].
 8. Horologium – podobnie jak hallow nie znajduje się w zwykłym słowniku. Jest to angielska nazwa Gwiazdozbioru Zegara. Wymowa to [,hɒrə’ləʊdʒiəm.
 9. oblivion – ten rzeczownik oznacza „zapomnienie”, a jego wymowa to [ə’blɪviən].
 10. conjunctivitis – kolejny termin medyczny, który tym razem tłumaczymy jako „zapalenie spojówek”. Czytamy go [kən,dʒʌŋktɪ’vaɪtɪs].
 11. centenarian – urocze słowo oznaczające stulatka lub osobę powyżej setnego roku życia. Jego wymowa to [,sentɪ’neəriən].
 12. valedictorian – ciekawe słówko, którego brak w języku polskim ze względu na inne tradycje i zwyczaje w szkole. Termin ten to nazwa absolwenta, który wygłasza mowę na zakończenie nauki. Zwykle jest to ten student, który czymś się zasłużył lub osiągnął ponadprzeciętne wyniki. Czytamy [,vælɪdɪk’tɔ:riən].
 13. pneumonia – kolejny piękny termin medyczny dla niepięknej przypadłości, a mianowicie zapalenia płuc. Ten wyraz przeczytamy [’nju:’məʊniə].
 14. nefarious – formalny przymiotnik oznaczający „zły” i „nieszczery”, którego wymowa to [nɪ’feəriəs].
 15. somnabulism – nazwa zaburzenia snu objawiającego się chodzeniem we śnie; inaczej sennowłóctwo. Czytamy [sɒm’næbjʊlɪzəm].
 16. sonorous – przymiotnik z literackiego żargonu, który oznacza „donośny” lub „głęboki”, opisując dźwięk. Przeczytamy go dość krótko [’sɒnərəs].
 17. leukaemia – ten medyczny termin to angielska nazwa na białaczkę, na dodatek w brytyjskiej pisowni z ekstra „e” w środku. Czytamy [lu:’ki:miə].
 18. cornucopia – kolejny literacki wyraz, ale tym razem rzeczownik. Można przetłumaczyć go jako „obfitość” bądź „róg obfitości”, a przeczytamy go mięciutko [,kɔ:(r)njʊ’kəʊpiə].

Które jest Waszym faworytem? A może macie własne ulubione słowa? 🙂

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w których krajach bez problemu porozumiesz się w języku angielskim i wielu, wielu, wielu innych ciekawych rzeczy, to serdecznie zapraszamy na naszego bloga!