Dorośli słuchacze szkół językowych – jak skuteczniej uczyć się z lektorem?

Wszyscy doświadczeni lektorzy języków obcych wiedzą, że zupełnie inne metody nauczania muszą stosować w przypadku dzieci, młodzieży szkolnej, a inne dla osób dorosłych. Odpowiednie dopasowanie sposobu nauczania oraz przekazywania wiedzy skutkuje nie tylko pedagogiczną satysfakcją – przekłada się to przede wszystkim na umiejętności samego ucznia!


Bez wątpienia nauka języka obcego w przypadku grup osób dorosłych jest przyjemnym wyzwaniem dla każdego lektora. W przeciwieństwie do zajęć z dziećmi może on liczyć nie tylko na większą motywację swoich uczniów, ale również na inspirujące rozmowy, które same w sobie są dobre nie tylko dla uczących się, ale i dla lektora. Ważne jest także to, że lektor nie musi zastanawiać się nad doborem konkretnych materiałów (czy są stosowne, czy wystarczająco zrozumiałe). Aby jednak uczniowie i lektorzy odnosili wspólne sukcesy konieczna jest dobra komunikacja i określenie celów. Co jest ważne?

Ustalenie celu nauki
Aby współpraca lektora i ucznia była faktycznie owocna już na pierwszych zajęciach powinniśmy jasno określić nasze cele. Zazwyczaj osoby dorosłe przychodzą z konkretnym planem – może być to solidna powtórka gramatyki, konwersacje, nauka do czekającego go egzaminu. Obranie celu pozwala na lepsze monitorowanie postępów oraz korygowanie braków.

Priorytety…
Każdy dorosły uczeń szkoły językowej powinien również jasno określić ilość czasu, którą jest w stanie wygospodarować na uczenie się w ciągu tygodnia. Wiadomo, że dorośli mają wiele obowiązków: praca, wychowanie dzieci, obowiązki domowe. Rozmowa na temat priorytetów pozwoli na stworzenie dokładnego planu działania: ilości godzin spędzonych na lekcjach z lektorem oraz pracy z językiem w domu.

Prace domowe dla dorosłych!
Nauka języka obcego przynosi rezultaty, kiedy szlifujemy ją również poza zajęciami z lektorem. Również dorośli słuchacze dostają prace domowe do wykonania w zakresie języka obcego, jednak lektor ma do dyspozycji wiele interesujących możliwości. Praca domowa to nie tylko wypełnianie ćwiczeń w zeszycie. To również słuchanie podcastów, oglądanie ciekawych materiałów w obcym języku na YouTube.

Unikajmy rutyny!
Aby stale widzieć zaangażowanie, zarówno po stronie lektora, jak i ucznia, konieczne jest zróżnicowanie na lekcjach. Istotne jest stosowanie różnych materiałów dydaktycznych, również tych, które będą stymulować dyskusje oraz angażować słuchacza. Doświadczeni lektorzy wiedza również, że ważne jest personalizowanie pytań – warto więc poznać swojego ucznia lepiej!