Strzeż się kalek językowych!

Kalki językowe są prawdziwym utrapieniem nie tylko samych lektorów, ale i świadomych popełnianych błędów uczniów. Niestety, nie ma możliwości idealnego przełożenia języków słowo w słowo – dlatego tak ważne jest uczenie się słówek, wkuwanie konstrukcji gramatycznych. Jakie wyrażenia i zwroty sprawiają najwięcej problemów polskim słuchaczom szkół językowych?

O kalkach językowych najwięcej powiedzą nam tłumacze – zarówno książek, jak i filmów, materiałów prasowych. Pomimo olbrzymiego bogactwa słownika języka polskiego nie mogą oni sobie jednak pozwolić na tłumaczenie na język obcy słowo w słowo. Istotne jest stosowanie się do struktur gramatycznych oraz wyrażeń, przyjętych fraz, zwrotów. Ich znajomość pozwoli nam na uniknięcie kłopotliwych błędów językowych, przez które w najlepszym wypadku zostaniemy po prostu źle zrozumiani. Oto kilka najczęściej stosowanych błędów.

Can you make me a photo?
Okazuje się, że ten błąd popełniają nie tylko Polacy – musimy jednak pamiętać, że w języku angielskim przy rozmowie o zdjęciach używamy czasownika take zamiast make. Poprawna prośba o zrobienie zdjęcia będzie więc brzmiała could you take me a photo.

I went to home!
Polacy często popełniają ten błąd, gdyż w języku polskim konieczne jest w tym zdaniu użycie przyimka „do” – „poszedłem do domu!” Musimy pamiętać, że formą wyjściową dla tego zdania w języku angielskim będzie to go home.

I have 20 years old

Jeden z najczęściej popełnianych błędów, bezsprzeczna kalka językowa z polszczyzny. W języku angielskim w odniesieniu do wieku używamy czasownika „być” a nie „mieć”. Poprawna forma będzie więc brzmiała I am 20 years old lub po prostu I am 20.

We don’t have any informations

W tym zdaniu błąd jest doskonale widoczny. Jest to obecność litery „s” na końcu słowa informations.  W języku angielskim rzeczownik ten jest niepoliczalny, w przeciwieństwie do języka polskiego.

I haven’t time
Brak czasu nie zwalnia nas ze znajomości struktur gramatycznych! Ta niepoprawna forma wydaje się być pozbawiona dość istotnego elementu. Oczywiście chodzi o czasownik to do w odpowiedniej odmianie. Poprawną formą będzie I don’t have a time!

I very like reading
Czytanie z pewnością jest lubianą czynnością wielu z nas. Aby się tym pochwalić powinniśmy jednak użyć innej, poprawnej konstrukcji zdania: I like reading very much!

I called to my brother today
Tu również widać doskonale przekładnię języka polskiego na angielski. W języku polskim konieczne jest użycie przyimka „do” (bo przecież dzwonimy do kogoś. Język angielski nie wykorzystuje takiej konstrukcji. Tu wystarczy powiedzieć I called my brother today.