Język angielski – czy wszędzie taki sam?

Olbrzymia liczba osób jest zdania, że język angielski używany w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii czy Nowej Zelandii jest taki sam. To poważny błąd – języki w wymienionych krajach różnią się od siebie słownictwem, wymową, dialektami. Warto poznać te różnice, zanim wyruszymy w podróż!

Amerykańska odmiana języka angielskiego
Angielszczyzna amerykańska to język wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych. Największe różnice pomiędzy klasyczną, brytyjską odmianą angielskiego słychać przede wszystkim w wymowie – są to konkretne różnice w akcencie, brzmieniu konkretnych głosek.
Dla polskiego słuchacza amerykańska wersja języka angielskiego różni się od brytyjskiego przede wszystkim słownictwem. Najpopularniejsze różnice to (brytyjski – angielski):
Wardrobecloset (szafa), footballsoccer (piłka nożna), undergroundsubway (metro), petrolgasoline (benzyna), autumnfall (jesień), cinematheatre (kino), chipsfries (frytki).

Australijska odmiana języka angielskiego
Na australijską odmianę języka angielskiego składają się trzy elementy. Pierwszą jest oczywiście klasyczny język angielski o pochodzeniu brytyjskim. Jest to efekt napływu licznych osadników oraz zesłańców z Anglii w okresie XVIII i XIX wieku. Drugi element to naleciałości z amerykańskiej odmiany języka angielskiego lub też języków europejskich. Trzecim elementem – najciekawszym dla badaczy języków – są słowa zapożyczone z języków aborygeńskich, którymi posługiwali się rdzenni mieszkańcy Australii. Ten ostatni element pozwalał na tworzenie słów niezbędnych do opisania rzeczywistości w tym kraju. Najbardziej znane przykłady to oczywiście: boomerang, kangaroo, ale też billabong – mały staw. Charakterystyczne dla australijskiej odmiany języka jest stosowanie zdrobnień, np. Aussie – Australijczyk.

Nowozelandzka odmiana języka angielskiego
Język angielski używany w Nowej Zelandii zbliżony jest do jego australijskiej odmiany, słychać w nim jednak liczne wpływy, głównie pochodzące z języka maoryskiego. Najbardziej charakterystyczną cechą jest intonacja wznosząca w zdaniach oznajmujących.
Odmiana nowozelandzka znana jest przede wszystkim ze swobodnego stosowania licznych słów pochodzących z języka maoryskiego – najczęściej dotyczy to flory i fauny wyspy. Ciekawostką mogą być również słowa i wyrażenia nieznane w innych odmianach języka angielskiego np.
hooray (do widzenia), kia ora (cześć), cracker (bardzo dobry).

Ze względu na odmienność dialektów oraz różnorodność kulturową, warto poznać każdy z nich. U nas nauka angielskiego (Gliwice, Wrocław) jest zawsze prowadzona przez rodowitych mieszkańców tych krajów – tzw. Native Speakers.