Różnice w zastosowaniu słów o podobnym znaczeniu CZ. I – WORK VS. JOB + VIDEO

 

Kiedy zastosować WORK a kiedy JOB? Poznaj odpowiedź.

Work i job to jedne z najczęściej mylonych rzeczowników w języku angielskim.  Dzieje się tak ponieważ mają one podobne znaczenie i oba są tłumaczone jako „praca”.

Jaka więc jest różnica pomiędzy work a job?

WORK – spełnia zazwyczaj funkcję rzeczownika niepoliczalnego jak i czasownika. Słowo to, definiujemy jako „czynność fizyczna lub umysłowa, wykonywana do osiągnięcia lub produkcji czegoś”. Work oznacza czynność/pracę, którą wykonujemy z przyjemnością, nie koniecznie w celach zarobkowych np. praca w domu. Słowa work użyjemy również do przekazania informacji, dla kogo lub gdzie pracujemy np:

  1. She’s works for Speed. (Ona pracuje dla Speed.)
  2. Alison works in Toronto. (Alison pracuje w Toronto.)
  3. He’s working in the office now. (On pracuje teraz w biurze.)

JOB  spełnia funkcję rzeczownika policzalnego. Słowem tym określamy czynności wykonywane regularnie, w zamian za zapłatę. Oznacza ono pracę, zawód czy stanowisko, co więcej słowo job zawęża pole tego, czym się zajmujemy czyli naszych obowiązków względem pracodawcy. Słowo work obejmuje znacznie szerszy zakres działalności. Najpopularniejsze synonimy rzeczownika job to: profession, occupation, position oraz post.

  1. What is your job, Tom? (Tom, jaki jest twój zawód?)
  2. Last week I gave up my job. (W zeszłym tygodniu rzuciłam pracę.)
  3. He wasn’t very good at his job. (On nie był zbyt dobry w swojej pracy.)

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie Twoje wątpliwości dotyczącego tego kiedy stosować work a kiedy job.