Stosowane w szkołach językowych metody nauki języka angielskiego

W polskich szkołach językowych aż roi się od nowatorskich metod nauczania. Sami lektorzy przyznają, że inne metody sprawdzają się w przypadku słuchaczy młodszych, a inne w przypadku starszych. Jak odnaleźć się w tym gąszczu ofert? Poniżej kilka najczęściej stosowanych metod nauki języka angielskiego w Polsce.

Codzienna praca lektora nigdy nie jest oparta na jednej metodzie nauczania – optymalne wyniki osiąga się poprzez mieszanie metod i stosowanie różnorodnych technik. Które z nich okazują się najskuteczniejsze?

Metoda komunikatywna
Metoda komunikatywna stosowana jest przede wszystkim w szkołach prywatnych, jednak ze względu na wysoką efektywność przenika ona również do szkół państwowych oraz na prywatne lekcje z lektorami. Co ważne: model ten wykorzystuje coraz więcej autorów podręczników, tym samym ułatwiając zdobywanie wiedzy. W metodzie komunikatywnej najważniejsza jest interakcja: rozmowy, komunikacja pisemna. Wszelkie ćwiczenia powinny być przetrenowane w praktyce, a nie być wyłącznie suchą teorią. Najbardziej charakterystycznymi elementami tego rodzaju nauczania są scenki do odgrywania, odpowiedzi na zadane pytania, konwersacja.

Blended learning
Ta metoda jest jedną z nowszych. Opiera się ona na bezpośredniej pracy z uczniem (również poprzez Skype czy inne komunikatory wideo) oraz jego samodzielną pracę poprzez platformy e-learningowe. System ten został zaprojektowany na potrzeby nowych technologii. Zaletą tej metody jest fakt, że lektor i uczeń nie muszą spotykać się osobiście – odbywanie lekcji możliwe jest na odległość. Taki sposób nauczania jest również dedykowany młodym osobom, dla których sieć internetowa to naturalne środowisko. Problemem mogą okazać się trudności techniczne (dostęp do sieci, pracowni komputerowych).

Metoda Bezpośrednia (Metoda Callana, Direct English, Avalon Direct English)
Metoda bezpośrednia była kilka lat temu prawdziwym przełomem w Polsce – polega ona na utrwalaniu składowych elementów budujących język. Sama lekcja polega na wielokrotnym powtarzaniu konkretnych schematów zdań i scenariuszy, przez co uczeń po pewnym czasie zaczyna używać ich całkowicie automatycznie. Podczas powtarzania schematów zdań lektor poprawia na bieżąco błędy uczniów i wymaga i korekty w tym samym czasie. Metoda ta unika otwartych dyskusji czy improwizacji, a koncentruje się raczej na poprawności językowej.

Task-based learning
Task-based learning to metoda skupiająca się na wykonywaniu praktycznych zadań, odrzucająca czytanie ogólnych tekstów, wkuwanie słówek czy powtarzanie gramatyki. Podczas zajęć uczniowie stawiani są przed konkretnymi zagadnieniami, do których muszą dobrać język. Celem nie jest wysoka poprawność stylistyczna, a wykonanie zadania. Zaletą tej metody jest faktyczne skupienie na uczniach i radzenie sobie z sytuacjami z życia. Wadą jest możliwość ograniczenia zasobu słownictwa, wykonywanie zadań przy pomocy prostych słów i struktur, które nie rozwijają.

Total immersion
Metoda total immersion zakłada całkowite wejście w język i prowadzenie zajęć wyłącznie po angielsku. Wielu lingwistów jest zdania, że nie jest to metoda o konkretnie opracowanym planie działania. Pozwala ona raczej na dogłębne poznanie kultury danego języka.

Talkman – Freedom to Talk
Jest to połączenie metody bezpośredniej z metodą komunikatywną, z naciskiem na tą pierwszą. Rozwija głównie sprawność mówienia, którą ćwiczymy w konkretnych sytuacjach językowych zaczerpniętych z  życia. Nie jest tak schematyczna jak metoda bezpośrednia ponieważ mamy większą dowolność w budowaniu wypowiedzi i zadawaniu pytań. Uczymy się zatem  umiejętności językowych (poszerzamy słownictwo, struktury gramatyczne, poznajemy poprawną wymowę) potrzebnych nam w posługiwaniu się językiem angielskim na co dzień, budując tym samym naszą pewność siebie i swobodę w mówieniu.  Dodatkowo tradycyjny podręcznik I płyta CD zostały tu zastąpione przez nowoczesną, nieustannie rozwijaną aplikację mobilną, która stanowi doskonałe wspomaganie w procesie nauczania. Jej niewątpliwą korzyścią jest to, że jeśli tylko mamy przy sobie smartfon lub tablet, to mamy również aplikację Talkman, dzięki której możemy utrwalać materiał podczas podróży autobusem czy stojąc w korku. Dowiedz się więcej o Talkman – Freedom to talk.